Reglement

Reglement

Regels Gastouderopvang Net!

Gastouderopvang Net! staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) dit betekent dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

 

Het doorgeven van de uren.
Een week van te voren geeft u aan welke data ik uw kinderen op moet komen vangen. Geeft u dit later door, dan worden de opgegeven uren berekend. 

 

Ziekte van kind of ouders/verzorgers.
Bij ziekte (denk aan waterpokken, koorts, etc.) gaat de opvang gewoon door.
Is een van de ouders/verzorgers ziek, dan is het mogelijk om uw kind naar de opvang te brengen. 

 

Ziekte en vakantie Gastouder.
Wanneer ik ziek ben of vakantie heb, zorgen ouders zelf voor vervangende opvang. 
 

Eten en drinken.
Eten uw kinderen in de ochtend, tussen de middag of in de avond mee dan zijn hier kosten aan verbonden.
 

Contact met ouders/verzorgers.
Er zal aan het begin van de dag en aan het eind van de dag een overdracht plaats vinden. Heeft u er als ouder/verzorger behoefte aan om een langer gesprek te hebben, dan is dit mogelijk en zullen we samen een afspraak in plannen. Tijdens de opvang bent u er vrij in om contact met mij op te nemen en te vragen hoe het met uw kind gaat.

Vakantie.
Heeft u de zomervakantie ingepland, dan dient u dit mij 2 maand van te voren door te geven.

 

Meenemen naar Gastouderopvang Net!.
Neem een tas mee naar Gastouderopvang Net! met daarin een paar extra kleding, ondergoed, luiers, sudocreme en melkvoeding (de gebruikelijke dingen die uw kind nodig heeft). 
 

Tarieven.
Voor de tarieven kunt u mij telefonisch benaderen.
Naast de tarieven voor de gastouder, betaalt u als vraagouder ook tarieven aan het gastouderbureau. De hoogte van deze tarieven wordt bepaald door de desbetreffende bureaus.

 

Gastouderbureau Bambi
Voor meer informatie over dit bureau kunt u kijken op www.gastouderbureaubambi.nl

Gastouderbureau Kinop
Voor meer informatie over dit bureau kunt u kijken op www.kinop.nl

Gastouderbureau Gemoede(r)lijk
Voor meer informatie over dit bureau kunt u kijken op www.gastouderbureaugemoederlijk.nl