Reglement

Reglement

Regels Gastouderopvang Net!

Gastouderopvang Net! staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) dit betekent dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

 

Het doorgeven van de uren.
Een maand van te voren geeft u de opvang uren door. Wordt dit later doorgegeven, kan er uitsluitend opvang geboden worden op basis van beschikbaarheid, maar worden geen kindplaatsen gereserveerd.
Buiten de gereserveerde uren mag er altijd een beroep gedaan worden op extra opvang, dit op basis van beschikbaarheid.

 

Ziekte van kind of ouders/verzorgers.
Bij ziekte van een van de kinderen geef je het op de opvang dag in de ochtend door. Wanneer een kind koorts ontwikkelt tijdens de opvang, worden ouders op de hoogte gebracht. Wanneer de koorts hoger is dan 39'C zal het kind opgehaald moeten worden. 
Is een van de ouders/verzorgers ziek, dan is het mogelijk om uw kind naar de opvang te brengen. 

 

Ziekte en vakantie Gastouder.
Wanneer ik ziek ben of vakantie heb, zorgen ouders zelf voor vervangende opvang. 
 

Eten en drinken.
Eten uw kinderen in de ochtend, tussen de middag of in de avond mee dan zijn hier kosten aan verbonden.
 

Contact met ouders/verzorgers.
Er zal aan het begin van de dag en aan het eind van de dag een overdracht plaats vinden. Heeft u er als ouder/verzorger behoefte aan om een langer gesprek te hebben, dan is dit mogelijk en zullen we samen een afspraak in plannen. Tijdens de opvang bent u er vrij in om contact met mij op te nemen en te vragen hoe het met uw kind gaat.

Vakantie.
Gastouderopvang Net! is circa 48 weken per jaar geopend m.u.v. Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag. Daarnaast neem ik vakantie tussen kerst en Nieuwjaarsdag en nog 3 weken vakantie iin de zomer.
In december zal Gastouderopvang Net! aan de ouders de vakantie planning doorgeven voor het volgende jaar zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Extra vrije dagen kunnen ingepland worden door gastouderopvang Net! maar geeft dit dan minimaal 2 maand tevoren door aan ouders.

Tijdens deze vakanties en vrije dagen biedt Gastouderopvang Net! geen opvang en zullen er geen opvangkosten in rekening worden gebracht. Kiezen ouders ervoor o vakantie te plannen buiten de vakantie van Gastouderopvang Net! dan worden de uren hiervan in rekening gebracht.

 

Meenemen naar Gastouderopvang Net!.
Neem een tas mee naar Gastouderopvang Net! met daarin een paar extra kleding, ondergoed, luiers, sudocreme en melkvoeding (de gebruikelijke dingen die uw kind nodig heeft). 

 

Proefperiode.
Voor de startdatum van de opvang plannen we een wenmoment in, zodat het kind kan wennen aan mij en de andere opvang kinderen. 
De eerste opvang maand is de proefperiode, ouders en ik hebben de mogelijkheid om de opvang per direct te beëndigen.

 

Ruilen.
Het is mogelijk om een gemiste opvangdag (niet met ziekte) alsnog in dezelfde maand op te nemen. Ruilen van dag is mogelijk op basis van de beschikbaarheid van de opvang in dezelfde maand.

 

Tarieven.
Voor de tarieven kunt u mij telefonisch benaderen.
Naast de tarieven voor de gastouder, betaalt u als vraagouder ook tarieven aan het gastouderbureau. De hoogte van deze tarieven wordt bepaald door de desbetreffende bureaus.

 

Gastouderbureau Gemoede(r)lijk

Voor meer informatie over dit bureau kunt u kijken op www.gastouderbureaugemoederlijk.nl